Goede doelen

Palmslag vindt het belangrijk dat er in Nederland ruimte is voor de ontwikkeling van literatuur, kunst en cultuur. Daarvoor is meestal geld nodig. Soms veel, soms weinig. Door een kleine financiële bijdrage te leveren, hopen we dat de initiatiefnemers een stapje dichterbij de verwezenlijking van hun project komen. Hoewel we slechts symbolische bedragen kunnen doneren, zijn we toch van gedachten dat alle kleine beetjes helpen!

Jaarlijks ondersteunen we enkele initiatieven die naar ons idee een meerwaarde leveren aan het literaire, culturele en kunstzinnige leven in Nederland en aan lees- en schrijfbevordering. Dat doen we uiteraard door onze uitgeverij zelf, waar we beginnende en ervaren schrijvers een podium bieden hun schrijfwerk te delen met anderen. Meestal investeert de schrijver in zijn of haar (e-)boek, maar zo nu en dan draagt Palmslag alle of een deel van de kosten voor de totstandkoming van een boek. Daarnaast doneren we jaarlijks aan enkele projecten waar Palmslag geen bemoeienis mee heeft, maar waarvan wij het belangrijk vinden dat ze er komen.

Inmiddels hebben we onder meer deze initiatieven ondersteund en sommige steunen we nog steeds:

  • AMAI. We zijn de trotse hoofdsponsor van AMAI, de jaarlijkse verkiezing van het beste Nederlandstalige gedicht, de beste Nederlandstalige quote, het beste Nederlandstalige spoken word en het meest favoriete account van een Nederlandstalige dichter, quoter of spoken word artiest van het voorgaande jaar. De winnaars worden zowel door het publiek als door een vakjury gekozen.
  • Strak Magazine. Geïllustreerd literair tijdschrift, dat inmiddels een hoge vlucht heeft genomen, mede dankzij alle donaties.
  • TEKST/FIGUUR. Bij elkaar 21 dichters en 21 beeldmakers laten zich inspireren door de gedichttekeningen van Lucebert.
  • Van Groningen tot Novgorod (initiatief van Dichters in de Prinsentuin in Groningen). Een theatrale wandelvoorstelling met poëzie en muziek, waarin stadsdichter van Groningen Joost Oomen in de huid kruipt van de historische figuur Agricola en je mee op reis neemt.
  • Stichting Lezen & Schrijven. De stichting zorgt er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Een ander belangrijk doel is laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.  
  • De 'Opkiekertour'. Een leuk initiatief van auteur Inge Bakker (Prinses Flatulentia) en Natalie van Eerden. Met hun Theater Pannenkoek geven ze kinderen op elf bijzondere plekken in Groningen en Friesland een 'opkieker' door een interactief en vrolijk kindertheater. Kinderen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn, pas de Nederlandse taal leren, misschien moeilijk kunnen leren, kinderen met weinig geld thuis. Kinderen die om wat voor reden dan ook een 'opkieker' kunnen gebruiken.

 

doneren